Vælg en side
REKLAME | MINDST 18 ÅR | REGLER OG VILKÅR GÆLDER | SPIL ANSVARLIGT | SELVUDELUKKELSE VIA ROFUS | KONTAKT SPILLEMYNDIGHEDENS HJÆLPELINJE PÅ STOPSPILLET.DK OG 70 22 28 25
BEMÆRK: ALLE TILBUD OG NYHEDER ER KUN GÆLDENDE PÅ DAGEN FOR OPSLAGET, MEDMINDRE ANDET SPECIFIKT ER NÆVNT.betonfinance indgiver konkursbegæring

BetOnFinance og deres moderselskab Fibetco har indgivet konkursbegæring og regner med at lukke ned inden længe. Dit indestående er sikret i henhold til de danske regler, der føres tilsyn med af Spillemyndigheden. Men det er vigtigt, at du selv anmoder om en udbetaling hurtigst muligt, da det ellers bliver væsentligt mere besværligt. Du kan stadig logge ind på BetOnFinance for at se, om du har et tilgodehavende:

Log ind på BetOnFinance og anmod om dit tilgodehavende

Hvad er / var BetOnFinance

BetOnFinance var et relativt nyt koncept, der gav mulighed for at spille på aktier og aktierelaterede begivenheder. Selv anfører de, at det var en nytænkning, som de havde og faktisk stadig har store forventninger til. Desværre har der ikke været den nødvendige kundetilgang til at overbevise investorer om at tilføre yderligere midler til selskabets overlevelse. Bestyrelse, ledelse og investorer har derfor truffet fælles beslutning om, at deres projekt ikke er levedygtigt i den nuværende form.

Der oplyses i pressemeddelelsen, der er udsendt i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringen, at alle indbetalinger tilbagebetales så hurtigt som muligt. Men efter 20. april er BetOnFinance ikke længere råderet over spilleres indbetalte midler.

Sådan får du udbetalt dit indestående fra BetOnFinance

Du skal først logge ind og se, hvad du har stående på din konto:

Log ind på BetOnFinance og anmod om dit tilgodehavende

Send herefter en mail til support@BetOnfinance.dk med dit brugernavn, navn, adresse samt bankoplysninger (registrerings- og kontonummer). BetOnFinance skal have bankoplysningerne senest den 18. april, da de herefter som nævnt ovenfor ikke længere har råderet over spillernes indbetalinger. Selskabet takker alle deres loyale spillere for deres opbakning og for deres løbende, konstruktive feedback.

Det er naturligvis ærgerligt, da BetOnFinance var et spændende nyt produkt. Du kan også skrive dem en mail, hvis gerne vil kontaktes, hvis Fibetco eller BetOnFinance skulle være så heldige, at de kommer til at kunne tilbyde lignende spil i et nyt regi fremadrettet.

Nedenfor kan du læse pressemeddelelsen i sin helhed:

Fibetco indgiver konkursbegæring

Fibetco ApS inkl. datterselskabet BetOnFinance har dags dato indgivet konkursbegæring, da selskabet ikke har opnået tilstrækkelig aktivitet og kundetilgang til at sikre den fortsatte finansiering af selskabet. Alle indskud tilbagebetales til selskabets loyale spillere.

Vi har i dag været nødt til at træffe en svær beslutning og indgive konkursbegæring for Fibetco inklusiv datterselskabet BetOnFinance. Det har taget længere tid end forventet at opnå kritisk masse, og nødvendig kapital, tilkendegivet fra en ny international investorgruppe, blev desværre trukket tilbage her til formiddag.

“Det er meget trist, at vi i dag modtog meddelelse om, at en ny potentiel investor, desværre har trukket sit investeringstilsagn tilbage, da vi netop var nået til det stadie, hvor et nyt stort produkt var klar til lancering på de internationale markeder,” siger Jeff Saul.

BetOnFinance – muligheden for at spille på aktier og aktierelaterede begivenheder – var en nytænkning, som vi havde – og faktisk stadig har – store forventninger til.

“Tidspunktet var ikke det rette, eller også var de lande, som vi valgte at introducere produktet i for traditionelt tænkende. Vi skulle nok i virkeligheden have startet med emerging markets, hvor der er en hurtigt voksende aktiekultur, og vores vision om “at gøre de finansielle markeder tilgængelige for alle” har et helt andet potentiale,” slutter Jeff Saul.

Godt produkt, men for lav kundetilgang

“Vores super team har udviklet en velfungerende platform, og har formået at få spillelicenser i både Danmark og på Malta, og nogle meget aktive og glade kunder – men desværre for få,” siger bestyrelsesformand Stig Hølledig.

Det har betydet, at der ikke har været tilstrækkelig aktivitet og kundetilgang til at overbevise investorer om at tilføre yderligere kapital til selskabet. Bestyrelsen, ledelsen og investorerne har derfor truffet en fælles beslutning om, at vores projekt ikke var levedygtigt i denne form.

Indskud tilbagebetales til spillerne

Vi vil gerne takke de loyale spillere, der har signet op på vores platform. Alle indskud vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt, og der vil løbende blive informeret på hjemmesiden: www.BetOnFinance.dk

Der kan læses mere om konceptet og spillene på www.BetOnFinance.dk

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Stig Hølledig, Bestyrelsesformand / +45 4040 1300 /stig@holledig.dk

Jeff Saul, CEO / +45 2020 1032 /js@fibetco.com

REKLAME | MINDST 18 ÅR | REGLER OG VILKÅR GÆLDER | SPIL ANSVARLIGT | SELVUDELUKKELSE VIA ROFUS | KONTAKT SPILLEMYNDIGHEDENS HJÆLPELINJE PÅ STOPSPILLET.DK OG 70 22 28 25 BEMÆRK: ALLE TILBUD OG NYHEDER ER KUN GÆLDENDE PÅ DAGEN FOR OPSLAGET, MEDMINDRE ANDET SPECIFIKT ER NÆVNT.
Spillemyndigheden